Настройки за Windows XP

1. Кликнете с левия бутон на мишката върху бутона Start (Старт). След това кликнете на Settings (Настройки) и Control Panel (Контролен Панел). 2. Ако старт менюто е с различен изглед, кликнете с левия бутон на мишката върху бутона Start (Старт). След това кликнете на Control Panel (Контролен Панел).
Настройки за Windows XP WI MAX настройки за XP
3. Ако Контролният Панел е с подобен изглед, кликнете на Switch to Classic View (Премини към класически изглед). В противен случай преминете към стъпка 4. 4. Кликнете два пъти с левия бутон на мишката върху Network Connections (Мрежови Връзки).
WI MAX настройки за XP WI MAX настройки за XP
5. Кликнете на текста Create a new connection (Създаване на нова връзка). Ако не го откривате, изберете от менюто File -> New Connection (Файл -> Нова връзка). 6. Влязохте в съветника за създаване на нова връзка. Кликнете върху Next (Напред).
WI MAX настройки за XP six
7. Кликнете върху Next (Напред). 8. Кликнете с левия бутон на мишката върху Set up my connection manually (Настрой ръчно моята връзка).
9. Кликнете върху Next (Напред).
WI MAX настройки за XP WI MAX настройки за XP
10. Кликнете с левия бутон на мишката върху Connect using a broadband connection that requires a user name and password (Свържи се, използвайки широколентова връзка, използваща име и парола).
11. Кликнете върху Next (Напред).
12. В полето ISP Name (Име на доставчика) напишете Wi-Max.
13. Кликнете върху Next (Напред).
WI MAX настройки за XP eleven1
14. Кликнете върху Next (Напред). 15. Кликнете с левият бутон на мишката в квадратчето до текста Add a shortcut to this connection to my desktop (Добави пряк път за тази връзка на работния ми плот).
16. Кликнете върху Next (Напред).
WI MAX настройки за XP WI MAX настройки за XP
17. Полето User name (Потребителско име) не се попълва
18. Попълнете полето Password (Парола)
(при изписването им се уверете, че пишете на латиница с малки букви)        19. Кликнете с левия бутон на мишката в квадратчето до текста Save this username and password for the following users (Запомни това потребителско име и парола за следните потребители).
20. Кликнете върху Properties (Свойства).
21. В полето Service name (Име на услугата) въведете с малки букви и на латиница съответното име ***
22. Кликнете върху бутона OK.
fourteen1 fifteen
23. За да се свържете към Интернет, кликнете на бутона Connect (Свържи се).
 sixteen