Доставка на Интернет в село Желен

Ние от WI MAX NET осигуряваме доставка на Интернет в село Желен (мх. Драганово Бърдо), като можете да избирате между два Интернет плана – Интернет план NET STANDARD и Интернет план NET ULTIMATE.

Свържете се с нас на страницата за Контакти, за да потвърдим техническа възможност, дата и час за включване в село Желен (мх. Драганово Бърдо).

Доставка на Интернет в село Желен от WI MAX NET