Доставка на Интернет в гр. Нови Искър

Ние от WI MAX NET осигуряваме доставка на Интернет в гр Нови Искър, като можете да избирате между два Интернет плана – Интернет план NET STANDARD и Интернет план NET ULTIMATE.

Свържете се с нас на страницата за Контакти, за да потвърдим техническа възможност, дата и час за включване в гр Нови Искър.