Доставка на Интернет в Гара Бов

Ние от WI MAX NET непрекъснато изграждаме нова мрежа, за да осигуряваме високоскоростен и надежден Интернет и при Вас. Предстояща зона на покритие е Гара Бов. Можете да избирате между няколко Интернет плана, които предлагаме.

Свържете се с нас на страницата за Контакти, за да потвърдим техническа възможност, дата и час за включване в Гара Бов.