Видеонаблюдение

Видеонаблюдение през Интернет от WI MAX NET.

За да осигурим качествено и надеждно видеонаблюдение през Интернет, ние от WI MAX работим с известни фирми като Dahua Hikvision.

Ако се нуждаете от надеждно видеонаблюдение на Вашия дом или офис, можете да се свържете с нас на телефоните, посочени в страница Контакти.